Ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

Nieuwe diagnostische test baarmoederhalskanker screening – Methica CC kit

Baarmoederhalskanker is een ziekte die bijna altijd is te voorkomen door adequate screening. De huidige screeningsmethoden zijn echter onvoldoende accuraat, waardoor ieder jaar een miljoen Europese vrouwen onterecht verdacht wordt voor baarmoederhalskanker. Dit leidt tot veel stress, stigmatisering en onnodige zorgkosten.

Dit project betreft het ontwikkelen van een werkend prototype, het testen van de Methica CC kit (de innovatieve diagnostische test) in een laboratoriumomgeving en validatie ervan door de Notified Body. 

De test wordt ontwikkeld vanuit nieuwe biomarkers welke door Bea Wisman en Ed Schuuring (onderzoekers UMCG) ontdekt en gepatenteerde zijn. CC Diagnostics valoriseert deze kennis en brengt deze naar de markt. De Methica CC kit is in staat om het aantal vals-positieve uitslagen met 33% te reduceren. Dit heeft enorme menselijke en maatschappelijke impact omdat onnodig langdurige stress bij vals-positief geteste vrouwen wordt voorkomen en vroegtijdige signalering van kanker wordt verbeterd. Verder kan een substantiële besparing op de middelen voor gezondheidszorg worden bereikt. Tenslotte is kan de Methica CC kit ook uitgevoerd worden op materiaal dat door vrouwen zelf is afgenomen, waardoor vrouwen volledig kunnen deelnemen aan het bevolkingsonderzoek zonder dat ze daarvoor hun huisarts hoeven te bezoeken.

Omdat CC Diagnostics met lokale partijen samenwerkt en de ontwikkeling grotendeels in de regio plaatsvindt krijgt het ecosysteem van Groningen een impuls. SNN ondersteunt CC Diagnostics door deze innovatie te versnellen en helpt daardoor mee aan een gezonde en duurzame samenleving.